Làm đầu phải phục vụ – CN XXV TN năm B

0

Đường về từ phố Ca-pha,

Chúa ta hỏi các cận thân điều chi?

Dọc đường các chú nói gì?

Các ông cãi vã phân bì ai to,

Nên Người phán bảo các ông:

“Ai người muốn đứng làm to trong đoàn.

Người này rốt bét trong đoàn,

Phải luôn phục vụ các anh mọi ngày”.

Tiếp liền Chúa đặt một em,

Giữa ngay môn đệ và thêm lời này:

“Ai mà đón tiếp em này,

Chỉ vì quý mến danh Thầy mà thôi,

Người này đón tiếp chính Tôi.

Ai mà đón tiếp thân tôi rõ ràng,

Thực ra không phải đón Ta,

Nhưng là đón Đấng sai Ta trên trời.

Lm. Tađêô Maria Đinh Tri Thức, CMC.

Comments are closed.