Slideshow: ĐHY Nguyễn Văn Thuận – Gương Chứng Nhân Hy Vọng

0

Nhân dịp lễ giỗ 13 năm của ĐHY Nguyễn Văn Thuận (Sept, 2002 – Sept, 2015)
Xin chia sẻ slideshow: ĐHY Nguyễn Văn Thuận – Gương Chứng Nhân Hy Vọng

Slideshow thực hiện bởi Phạm Trung

Comments are closed.