Thơ: Chúa Thăm Nhà

0

(Lc 19,1-10)

Chúa thấy cử chỉ của Giakêu
Như một trẻ nhỏ cũng biết trèo
Chiều cao khiêm tốn không thấy Chúa
Nghĩ ra một cách chỉ còn leo.

Thực tâm khao khát tìm kiếm Chúa
Nên đã quên đi chính thân mình
Quên cả chức danh thu thuế nữa
Muốn được thấy Chúa phải hy sinh.

Chúa gọi Giakêu hãy xuống mau
Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau
Nghe thế ông vội vàng tụt xuống
Mừng rỡ phút giây thuở ban đầu.

Mặc cho người thế có xầm xì
Chúa đã kêu mời ông bước đi
Ngài đến cứu tìm điều đã mất
Dẫu cho ai nói có hệ gì.

Lạy Chúa con đây bao lỗi tội
Xin Ngài hãy đến để cứu nguy
Con sẽ thành tâm xin thú lỗi
Bao điều Chúa dạy nguyện khắc ghi.

Nữ tu Têrêsa Mai Thị Ngượi

Comments are closed.