Thơ: Người Mù Thành Giêrikhô

0

NGƯỜI MÙ THÀNH GIÊRIKHÔ

30

Một người mù bên vệ đường hành khất
Nghe tiếng ồn anh bật miệng hỏi han
Nghe biết Chúa anh lớn tiếng kêu van
Xin dủ thương lạy con Vua David.

Người chung quanh cấm anh không la hét
Nhưng anh càng hô lớn lạy Giêsu !
Xin thương con bởi đôi mắt con mù,
Xin dủ thương ban cho con được thấy.

Chúa động lòng bởi anh luôn tin cậy
Người hỏi anh:anh muốn Ta làm gì?
Không xin giầu tiền của để làm chi ?
Xin một điều là cho con được thấy

Vâng Chúa ơi! Cuộc đời con cũng vậy
Có nhiều khi con như kẻ mù lòa
Bởi bụi trần che lấp chẳng nhìn ra
Xin dủ thương ban cho con được thấy.

Nữ tu Têrêsa Mai Thị Ngượi

Comments are closed.