Chương trình các lễ Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại các điểm hành hương của Giáo Phận Xuân Lộc

0

Chương trình các lễ Khai mạc

Năm Thánh Lòng Thương Xót

tại các điểm hành hương của Giáo Phận Xuân Lộc

Kính thưa Quý Cha Quản hạt, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Theo chương trình của Tòa Thánh về Năm Thánh Lòng Thương xót, Đức Cha Giáo phận đã quyết định:

A. ​Các điểm hành hương:​

Để giáo dân trong Giáo phận, nhất là những nơi xa Tòa Giám mục và Nhà thờ Chính Tòa, có thể được hưởng nhờ những ơn ích thiêng liêng trong Năm Thánh ngoại thường này, Đức Cha đã chỉ định 06 điểm hành hương của Giáo phận như sau:

1. ​ Nhà thờ Chính Tòa,
​ 2. Nhà nguyện ​Tòa Giám mục,
​ 3. Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi,
​ 4. ​Nhà thờ Bắc Hải, ​ ​
​ 5. N hà thờ Phú Lâm,​
​ 6. ​Nhà thờ Thái Lạc.​​ ​ ​

B. Chương trình các lễ Khai mạc tại các điểm hành hương:

​​ 1. ​Lễ Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương xót tại Giáo phận:

​Sẽ được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa ​ ​vào lúc ​ 8g30 thứ Bảy, 12.12.2015 ​.
Trân trọng kính mời tất cả Quý Cha, ​Đại diện các cộng đoàn Tu sĩ nam nữ trong Giáo phận,
Đại diện Ban hành giáo cấp Giáo phận và Giáo hạt, Đại diện các Đoàn thể cấp Giáo phận,
Giáo dân Gx. Chính Tòa và các giáo xứ lân cận tham dự.
* Xin Quý Cha mang ​​ lễ phục trắng.

​​ 2. ​Lễ Khai mạc tại các điểm hành hương khác:

* ​Tại Nhà thờ Thái Lạc: ​ Lễ Khai mạc sẽ được cử hành vào lúc ​ 17g00 thứ Bảy, 12.12.2015 ​.​
Trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Đại diện Ban hành giáo ​, Đại diện ​ các Đoàn thể ​và Giáo dân ​các giáo xứ trong hai Giáo hạt Long Thành và Phước Lý tham dự.
​Xin Quý Cha mang lễ phục hồng (phụng vụ Chúa nhật III Mùa Vọng) ​.​

​​* ​Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi: ​Lễ Khai mạc s​ ẽ được cử hành vào lúc ​​9g00 Chúa Nhật 13.12.2015 Trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Đại diện Ban hành giáo ​ và Đại diện ​ các Đoàn thể ​ ​ các giáo xứ trong các Giáo hạt Gia Kiệm, Túc Trưng, An Bình, Phú Thịnh, Xuân Lộc, ​ Giáo dân ​giáo xứ Dốc Mơ và các giáo xứ lân cận tham dự.
Xin Quý Cha mang lễ phục hồng (phụng vụ Chúa nhật III Mùa Vọng).

​​* Nhà thờ Bắc Hải: ​ Lễ Khai mạc sẽ được cử hành vào lúc ​ ​ 9g00 Chúa nhật 13.12.2015 ​ ​.
Trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Đại diện Ban hành giáo ​ và Đại diện ​ các Đoàn thể ​ ​ các giáo xứ trong các Giáo hạt Hòa Thanh, Hố Nai, Tân Mai, Biên Hòa, ​ Giáo dân ​giáo xứ Bắc Hải và các giáo xứ lân cận tham dự.
​Xin Quý Cha mang lễ phục hồng (phụng vụ Chúa nhật III Mùa Vọng).

​​* Nhà thờ Phú Lâm: ​ Lễ Khai mạc sẽ được cử hành vào lúc ​ ​ 17g00 Chúa nhật 13.12.2015 ​.
Trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Đại diện Ban hành giáo ​ và Đại diện ​ các Đoàn thể ​ ​ các giáo xứ trong Giáo hạt Phương Lâm, ​ Giáo dân ​giáo xứ Phú Lâm và các giáo xứ lân cận tham dự.
​Xin Quý Cha mang lễ phục hồng (phụng vụ Chúa nhật III Mùa Vọng)​.

​​* Nhà nguyện TGM: ​ Lễ Khai mạc sẽ được cử hành vào lúc ​ ​ 5g ​15​ thứ Bảy, 19.12.2015 .​
Trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Thầy ĐCV, Quý Tu sĩ và Quý anh chị em nhân viên phục vụ tại TGM và ĐCV tham dự.
​Xin ​ Quý Cha mang ​​ lễ phục t ​ím (giai đoạn II Mùa Vọng) . ​

​*Về số Giáo dân tham dự các Thánh lễ ​này, xin Quý Cha Quản hạt và Quý Cha sở của các điểm hành hương sắp xếp tùy theo số lượng mỗi địa điểm có thể đón nhận và báo cho các Cha xứ liên hệ để các ngài tổ chức cho giáo xứ đến tham dự. Tinh thần của Tòa Thánh là “… các giáo dân thì được mời gọi tham dự đông đảo hết sức có thể ​”.​

* Cũng trong tinh thần ​ hành hương, sau các Thánh lễ Khai mạc sẽ không có bữa ​ăn. ​

Vp. TGM ​chúng con ​ xin kính báo, ​
​Lm. ​Fx. ​Đỗ Đức ​Lực

Nguồn: giaophanxuanloc.net

Comments are closed.