Trung Quốc: Cổng Thánh tại nhiều Giáo phận

0

Trung Quốc: Cổng Thánh tại nhiều Giáo phận

2

Các cộng đoàn Công giáo tại Trung Quốc cũng đã cử hành nghi thức khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót trong sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ và với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Dưới ánh sáng của Tông Sắc Misericordiae vultus đã được triển khai tại các cộng đoàn trong những tuần vừa qua, các Đức Giám mục của những Giáo phận khác nhau cũng đã bận tâm tới đề tài trong các lá thư mục vụ của mình. Tại riêng từng Giáo xứ, các tín hữu nên hiện thực hóa đề tài Lòng Thương Xót, đặc biệt là trong cuộc sống hằng ngày của mình, chẳng hạn như thông qua các cuộc viếng thăm những bệnh nhân, những nhà hưu dưỡng, những trại mồ côi cũng như những người tàn tật.

Vào ngày mồng 08 tháng 12 vừa qua, trên 5.000 tín hữu đã tham dự nghi thức mở “Cổng Lòng Thương Xót” do Đức Cha Wu Quin Jing chủ sự tại nhà thờ Chính Tòa của Giáo phận Zhou Zhi thuộc tỉnh Thiểm Tây. Vào ngày 12 và ngày 13 tháng 12, các Cổng Thánh cũng đã được mở tại Thánh Địa tôn kính Thánh Giá vá tại Thánh Địa tôn kính Đức Mẹ của Giáo phận này.

Trong một loạt các Giáo phận tại Trung Quốc, trong đó có Giáo phận San Yuan, Wen Zhou, Zheng Zhou, Zhan Jiang, Cheng Du, Si Chuan, Jiang Xi và nhiều Giáo phận khác, các Cổng Thánh cũng đã được mở.

Giáo phận Hai Men thuộc tỉnh Giang Tô đã đặt việc hội nhập văn hóa vào trong trung tâm điểm của Năm Thánh Lòng Thương Xót, và đã kết hợp việc cử hành Năm Thánh ngoại thường với việc mừng kỷ niệm 200 năm ngày Tin Mừng được rao giảng trong vùng cũng như mừng 90 năm ngày thành lập Giáo phận. Tại Giáo phận này, hai Cổng Thánh đã được mở trong nhà Thờ Chính Tòa và trong Thánh Địa tôn kính Đức Mẹ vào hôm 13 tháng 12 vừa rồi.

Trong lá thư mục vụ với đề tài “Thiên Chúa, Đấng đầy lòng nhân ái” (Eph 2,4), vị Giám Quản Tông Tòa của Giáo phận nhấn mạnh rằng: “Lòng Xót Thương cũng có nghĩa là bao bọc”. Ở đây người ta không được phép quên rằng, “Lòng Thương Xót luôn bao hàm một sự thống hối vì sự thờ ơ lãnh đạm đối với những người yếu đuối.”

Theo Fides, 11.12.2015

Chuyển ngữ: Anna Thanh Hòa

Comments are closed.