Tuần Lễ Giáng Sinh tại Rô-ma và trên thế giới

0

Tuần Lễ Giáng Sinh tại Rô-ma và trên thế giới

17547

Đối với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, tuần này sẽ bắt đầu với buổi gặp gỡ nhân dịp Đại Lễ Giáng Sinh dành cho Giáo Triều Rô-ma, và sau đó dành cho các nhân viên làm việc tại Tòa Thánh Vatican.

Thứ Ba ngày 22 tháng 12, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Rô-ma với sự tham dự của những người nghiện ma túy đang sống tại một trung tâm Công giáo. Thánh Lễ này sẽ được cử hành vào lúc 18 giờ. Nhiều người tị nạn đang sống trong trung tâm nói trên cũng sẽ tham dự Thánh Lễ vừa nêu.

Thứ Tư ngày 23 tháng 12 sẽ không diễn ra buổi tiếp kiến chung như thường lệ.

Vào lúc 13g30 thứ Năm ngày 24 tháng 12, theo giờ địa phương, Đức Thượng Phụ Giáo Chủ theo nghi thức La-tinh, Fouad Twal, sẽ cử hành Đại Lễ Giáng Sinh của Chúa Giê-su tại Bê-lem. Vào đúng nửa đêm, Đức Thượng Phụ Fouad Twal sẽ cử hành Đại Lể Giáng Sinh tại Nhà Thờ kính Chúa Giáng Sinh. Sau đó, Đức Thượng Phụ Twal sẽ đến mở Cổng Thánh trong nhà thờ Thánh Catarina tại Bê-lem. Tại Ai-cập, Cổng Thánh cũng sẽ được Đức Giám Mục Công Giáo Armenie, Krikor Agostino Koussa, mở trong Đêm Thánh tại Cairo.

Tối thứ Năm ngày 24 tháng 12: Đại Lễ mừng Chúa Giáng Sinh do Đức Thánh Cha chủ sự sẽ diễn ra vào lúc 21g30 tại Đền Thờ Thánh Phê-rô.

Thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2015: vào lúc giữa trưa, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành truyền thống Urbi et Orbi, và sẽ đọc Sứ Điệp Giáng Sinh.

Thứ Bảy ngày 26 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa buổi đọc Kinh Truyền Tin chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Chúa Nhật ngày 27 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô để kính Thánh Gia trong khuôn khổ của Năm Thánh về Lòng Thương Xót. Sau Thánh Lễ này, Ngài sẽ chủ tọa giờ đọc Kinh Truyền Tin chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Theo de.rv 21.12.2015 mg

Chuyển ngữ: Minh An

Comments are closed.