Noi gương mầu nhiệm Nhập Thể – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 07.01.2016

0

Noi gương mầu nhiệm Nhập Thể 

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 07.01.2016

3

Noi gương mầu nhiệm Nhập Thể của Thiên Chúa: chỉ có điều đó mới là con đường chính xác để luyện tập Lòng Thương Xót. Qua bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm tại nguyện đường Thánh Mác-ta, tức Thánh Lễ ngày thường đầu tiên trong năm mới, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tái suy tư về sự gắn kết nội tại giữa Lòng Thương Xót, thần khí và sự kiếm tìm con đường thực sự mang tính Ki-tô giáo trong việc đến với người khác. Điểm xuất phát của bài giảng hôm nay chính là Bài Đọc I được trích từ thư của Thánh Gio-an: “Đừng có thần khí nào cũng tin, nhưng hãy kiểm tra các thần khí, xem có phải bởi Thiên Chúa hay không” (1Ga 3,22-24; 4,1-6). Kiểm tra các thần khí có nghĩa là, nhìn xem “cái gì đang diễn ra trong tâm hồn tôi” – Đức Thánh Cha giải thích. Nó đến từ Thiên Chúa hay từ “tinh thần thế tục”? Sự biện phân có tính phê bình không phải là bất cứ điều gì khác ngoài mầu nhiệm Nhập Thể – Đức Thánh Cha quả quyết.

“Tôi có thể cảm nghiệm thấy rất nhiều những điều trong tâm hồn tôi, kể cả những ý tưởng tốt lành. Nhưng nếu những ý tưởng tốt lành và những cảm nhận này không dẫn tôi đến với Thiên Chúa, Đấng đã trở thành người, và sau đó chúng cũng không dẫn tôi đến với tha nhân, đến với những người anh chị em, thì những ý tưởng và cảm nghĩ đó không đến từ Thiên Chúa. Vì thế Thánh Gio-an đã khởi đầu đoạn viết này trong bức thư của Ngài với những từ sau: Bất cứ thần khí nào tuyên xưng rằng, Chúa Giê-su đã đến trong xác phàm, thì đều đến từ Thiên Chúa. Và bất cứ thần khí nào mà không tuyên xưng Chúa Giê-su, thì đều không đến từ Thiên Chúa.”

Người ta vẫn còn có thể soạn thảo ra rất nhiều những chương trình mục vụ tuyệt vời, và vẫn còn có thể tìm ra những phương pháp mới đề “gần gũi hơn với con người” – “Nếu chúng ta không đi trên con đường của Thiên Chúa, Đấng đã trở thành người, để đồng hành với chúng ta, thì rồi chúng ta cũng sẽ không đi trên con đường của Chúa Thánh Thần: đó là kẻ phản Ki-tô, đó là tinh thần thế gian” – Đức Thánh Cha giải thích.

“Chúng ta đã gặp gỡ biết bao nhiêu là con người trong cuộc sống mà họ hoạt động trong lãnh vực tinh thần – ´đó là một con người tinh thần thực sự!` -, nhưng họ không bao giờ nghĩ tới việc thực thi những công việc của Lòng Thương Xót. Tại sao vậy? Thưa, tại vì công việc của Lòng Thương Xót sẽ cụ thể hóa niềm tuyên xưng của chúng ta mà theo đó Con Thiên Chúa đã trở thành người: viếng thăm những người nghèo, trao đồ ăn thức uống cho những người đói khát, chăm sóc lo lắng cho những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Đó là những công việc của Lòng Thương Xót. Tại sao vậy? Thưa, vì bất cứ người nào trong số những người anh chị em của chúng ta cũng đều là thân xác của Chúa Ki-tô. Thiên Chúa đã làm người để đồng hóa mình với chúng ta. Và những ai đang khổ đau cũng chính là Chúa Ki-tô.”

Kết thúc bài giảng hôm nay, giống như nơi bất cứ bài giảng Lễ ngày thường nào của Ngài, Đức Thánh Cha đã đưa ra một sự khích lệ cụ thể cho ngày sống: “Hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài ban cho chúng ta ơn biết nhận ra những gì mà nó đang diễn ra trong lòng chúng ta; điều mà chúng ta thích thực hiện, có nghĩa là cài mà nó đụng chạm tới tôi nhiều nhất: liệu nó có phải là Thần Khí của Thiên Chúa hay không, liệu nó có dẫn tôi tới với việc phục vụ người khác hay không, hay đó lại là tinh thần thế gian, nó đang vây quanh tôi, vây quanh sự ích kỷ của tôi, vây quanh rất nhiều những điều khác… Chúng ta hãy xin cho mình được ơn nhận ra điều gì đang diễn ra trong tâm hồn chúng ta.”

Theo de.rv 07.01.2016 gs

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.