Ki-tô giáo là một tôn giáo hành động – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 23.02.2016

0

Ki-tô giáo là một tôn giáo hành động

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 23.02.2016

Ki-tô giáo là một tôn giáo cụ thể, một tôn giáo hành động, chứ không phải là “tôn giáo của những lời nói suông”. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong Mùa Chay, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta thấy con đường cụ thể này.

“Như chúng ta vẫn thường nghe thấy những con người – ngay cả chúng ta, Cha nói với anh chị em như thế! – họ nói: ´Vâng, tôi là người rất Công Giáo!` Biết bao nhiêu là bậc cha mẹ đã tuyên xưng Đức Tin Công Giáo, nhưng không bao giờ có thời gian để nói chuyện với con cái của mình, chơi với chúng hay lắng nghe chúng. Có lẽ họ cũng đang còn có cha mẹ của họ trong các viện dưỡng lão, nhưng họ luôn luôn bận rộn và không bao giờ có thể đến thăm các cụ. ´Nhưng tôi là người rất Công Giáo! Tôi là thành viên của đoàn hội này, là cộng tác viên của hội kia.` Đó là tôn giáo cùa lời nói suông: Tôi khẳng định là tôi thế này, tôi thế kia, nhưng điều mà tôi làm thì đó lại là tinh thần thế tục.”

Một thái độ như thế không phải là bất cứ điều gì khác ngoài sự lừa bịp – Đức Thánh Cha quả quyết. Vào ngày phán xét, chắc chắn Thiên Chúa sẽ không hỏi những kẻ đứng trước mặt Ngài rằng: “Các ngươi đã nói gì về Ta?”, đúng hơn, Ngài sẽ quan tâm tới điều mà chúng ta đã làm. Ở điểm này, Đức Thánh Cha đã dựa vào chương 25 của Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu – một chương thường được Ngài trích dẫn – để nói về Ngày Phán Xét Cuối Cùng, trong ngày đó Thiên Chúa sẽ tra vấn con người về việc mà họ đã làm cho những người đói khát, cho những khách lạ, cho các bệnh nhân và cho các tù nhân. “Điều đó” – Đức Thánh Cha nói – “chính là đời sống Ki-tô giáo. Nếu chúng ta chỉ nói về điều đó, thì nó sẽ dẫn tới sự tự phụ, sẽ dẫn tới sự làm ra vẻ của một căn tính Ki-tô giáo.”

“Ước gì Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan để hiểu được đâu là sự khác biệt giữa lời nói và việc làm. Ước chi Ngài sẽ chỉ cho chúng ta con đường hành động cũng như sẽ giúp chúng ta luôn đi trên con đường ấy. Vì con đường lời nói sẽ dẫn chúng ta tới địa điểm của các nhà tiến sĩ luật, tới chỗ của các vị tư tế, đó là những người thích ăn vận thật đẹp, thích làm ra vẻ là những đấng những bậc – đúng không? Nhưng đó không phải là thực tế của Tin Mừng! Ước gì Thiên Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy con đường ấy!”

Theo de.rv 23.03.2016 gs

Lm Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.