Chương trình làm việc của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong tuần III MC

0

Chương trình làm việc

của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong tuần III MC

Lại là một tuần nhẹ nhàng tiếp theo đang chờ đợi Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Trong tuần thứ III Mùa Chay này, Đức Thánh Cha sẽ có khá ít chương trình chính thức.

Thứ Tư ngày mồng 02 tháng 03, như thường lệ, Ngài sẽ chủ sự cuộc hội kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trong cuộc hội kiến này, Ngài sẽ làm phép “Bó Đuốc Thánh Biển Đức” được gọi theo tên của Thánh Benedictus Nursia, Bổn Mạng Âu Châu.

Thứ Sáu ngày mồng 04 tháng 03, một buổi Phụng Vụ Thống Hối sẽ diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô. Giống như các năm trước, năm nay, Bí Tích Cáo Giải cũng sẽ được cử hành trong buổi Phụng Vụ này. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ đến Tòa Cáo Giải với tư cách là hối nhân, và sau đó sẽ ngồi tòa với tư cách là Cha Giải Tội. Buổi Phụng Vụ này sẽ diễn ra vào lúc 17g00.

Chúa Nhật ngày mồng 06 tháng 03, như thường lệ, vào lúc 12g00, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ đọc Kinh Truyền Tin chung tại quảng trường Thánh Phê-rô. Sau đó, cùng với các cộng sự thân tín của mình, Đức Thánh Cha sẽ lên đường đến Arricia để thực hiện tuần tĩnh tâm mùa Chay. Cha Ermes Ronchi, Linh mục người Ý, sẽ là người giảng Tĩnh Tâm cho Giáo Triều trong năm nay.

Theo de.rv 27.02.2016 ord

Chuyển ngữ: Minh An

Comments are closed.