Kịch: Người con hoang đàng

0

KỊCH NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG

Xin giới thiệu đến quý Sơ và quý độc giả, kịch “Người con hoang đàng” là tài liệu quý, muốn chia sẻ đến quý Sơ và tất cả những ai đang cần sử dụng trong công tác mục vụ Giáo xứ Mùa Chay.

Tác giả: Cố Gs. TRẦN DUY NHIÊN 

Nhóm kịch Rabonni của cha Tiến Lộc, DCCT.

Xin nhấn vào đây để tải file PDF

Ban truyền thông

Comments are closed.