Thiên Chúa chân thật, nhưng nhiều Kitô hữu thì giả mạo

0

Thiên Chúa chân thật, nhưng nhiều Kitô hữu thì giả mạo

6

Kitô giáo là một tôn giáo theo bản chất phải hành động vì sự thiện, chứ không phải một ‘tôn giáo ngoài miệng’ chạy theo phù phiếm và giả hình. Đây là những lời của Đức Thánh Cha trong bài giảng thánh lễ ban sáng này thứ ba 24-02 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Lấy ý từ các bài đọc trong ngày, Đức Giáo hoàng Phanxicô suy niệm về sự thực tế của Thiên Chúa và sự ‘giả mạo’ của nhiều Kitô hữu xem đức tin như thể là rèm cửa che đậy, hay một cơ hội thăng tiến chứ không phải là cơ hội phục vụ, đặc biệt là phục vụ những người lân cận cần kíp nhất.

Đường lối hành động

Từ bài trích sách ngôn sứ Isaiah, và bài Tin mừng theo thánh Matthêu, Đức Thánh Cha tìm cách giải nghĩa lại ‘ biện chứng phúc âm hóa giữa nói và làm.’ Ngài nhấn mạnh những lời của Chúa Giêsu, lột mặt nạ thói giả hình của người Pharisiêu và các kinh sư, mời gọi các môn đệ và dân chúng hãy làm theo những gì họ nói chứ đừng làm những gì họ làm.

‘Chúa dạy chúng ta đường lối hành động, biết bao nhiêu lần chúng ta thấy những người, có cả chúng ta nữa, nói rằng, ‘Ồ, chúng ta rất là Công giáo.’ Nhưng vấn đề là, ‘Bạn làm gì?’ Biết bao nhiêu bậc cha mẹ nói rằng mình là người Công giáo, nhưng không bao giờ có thời gian nói chuyện với con cái, chơi đùa hay lắng nghe con cái mình. Có thể họ còn có cha mẹ ở nhà an dưỡng, nhưng luôn luôn bận rộn và không đến thăm viếng, cứ để mặc cha mẹ ở đó, bỏ rơi ruồng rẫy. Mà họ lại nói, ‘Nhưng tôi rất Công giáo: Tôi nằm trong nhóm này nhóm nọ.’ Đây là lòng đạo ngoài miệng. Nói đạo đức, mà lại theo đường lối thế gian.’

Điều Thiên Chúa muốn

Đường lối ‘nói và chẳng làm gì’ là ‘lừa phỉnh.’ Những lời của ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy điều gì mới làm đẹp lòng Thiên Chúa. ‘Hãy thôi sự dữ, và học làm sự thiện,’ và ‘an ủi người bị áp bức, thực thi công bằng cho cô nhi, bênh vực quả phụ.’ Đoạn sách ngôn sứ Isaiah còn cho thấy lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, ngỏ lời với nhân loại rằng, ‘Đến đây, hãy tranh luận, dù cho tội của ngươi có đỏ như máu, cũng sẽ nên trắng như tuyết.’

Lòng thương xót của Thiên Chúa đến với những ai dám tranh luận với Ngài, nhưng là tranh luận về sự thật, về những gì có làm hay không làm để nhắc Chúa. Đây là tình yêu cao cả của Thiên Chúa, trong biện chứng giữa nói và làm. Là Kitô hữu nghĩa là: thực thi ý Chúa, và đến ngày tận thế, bởi tất cả chúng ta sẽ đối mặt với ngày tận thế, ngày mà Chúa sẽ hỏi chúng ta. Ngài sẽ hỏi là: ‘Con đã nói gì về Ta?’ ư. Không. Ngài sẽ hỏi chúng ta những gì chúng ta đã làm.

Kitô hữu tin

Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục giải nghĩa rõ những lời trong Tin mừng theo thánh Matthêu, nói về Ngày Phán xét, khi Thiên Chúa gọi con người kể lại những gì mình đã làm cho người đói, người khát, người ở tù, khách lạ. ‘Đây là đời sống Kitô, chỉ nói mà thôi sẽ sa vào phù phiếm, là giả vờ làm Kitô hữu, thật rỗng tuếch,đây hoàn toàn không phải là đường lối Kitô.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để hiểu rõ sự khác biệt giữa nói và làm, xin Chúa dạy chúng ta đường lối hành động và giúp chúng ta đi theo con đường này, bởi đường lối ngoài môi miệng sẽ đẩy chúng ta sa vào cung cách của các luật sỹ, những người ăn diện và hành động như thể họ là vua chúa, mà đây không phải là thực tế của Tin mừng. Xin Chúa dạy cho chúng con đường lối hành động.’

J.B. Thái Hòa – chuyển dịch từ Vatican Radio Eng

Nguồn: phanxico.vn

Comments are closed.