Thơ: Tại sao chị khóc ?

0

1

Tôi đang tê tái buồn sầu!
Người yêu tôi chết xác đâu mất rồi!
Không yên, dẫu đứng hay ngồi,
Tôi lên đường đến tìm nơi mộ này!
Ngài đâu? Không thấy ở đây!
Giờ tôi chẳng biết xác Thầy tôi đâu!
Lòng tôi tràn ngập niềm đau,
Hỏi han cho biết! tôi mau chạy tìm!
Nghe như Thầy vẫn im lìm,
Xin cho tôi gặp trái tim nhân từ!
Kìa Chúa đứng đó thật ư?
Thế mà tôi tưởng là như người làm!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.