Ai không tin vào Thiên Chúa, người ấy chống lại Thiên Chúa – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 03.03.2016

0

Ai không tin vào Thiên Chúa, người ấy chống lại Thiên Chúa

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 03.03.2016

Ai không tin vào Thiên Chúa, người ấy chống lại Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Bài Đọc I trong ngày được trích từ sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a đã cho thấy rõ rằng, Thiên Chúa luôn luôn tin tưởng vào dân Ngài, nhưng dân lại không lắng nghe Lời Ngài. Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a đã tường thuật lại điều mà Thiên Chúa đã làm cho tất cả để lôi cuốn con tim nhân loại, nhưng chúng vẫn ở lỳ trong sự bất tín.

“Chúng không để cho giọng nói của Thiên Chúa được lại gần chúng. Tuy nhiên, với tư cách là người Cha đầy lòng yêu thương, Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta, hầu mở chúng ta ra cho Lòng Thương Xót và cho Tình Yêu của Ngài… Nhưng nếu con tim bị chai cứng thì chúng ta sẽ không hiểu được điều đó” – Đức Thánh Cha quả quyết. “Bạn chỉ hiểu được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa nếu bạn ở trong tình trạng mở con tim mình ra để cho Lòng Thương Xót ấy có thể bước vào.”

Bài Tin Mừng trong ngày theo Thánh Lu-ca thuật lại việc Chúa Giê-su phải chạm trán với những nhà Luật Sĩ. “Có lẽ họ đã học Thần Học, nhưng họ hoàn toàn khép kín” – Đức Thánh Cha nhận xét. Trái lại, những ai sửng sốt về sứ điệp của Chúa Giê-su thì những người ấy sẽ tin vào Ngài. Thực ra, họ có một con tim rộng mở, ngay cả khi họ không hoàn hảo, và không những thế, còn là những tội nhân.

Những trang khác của Tin Mừng thuật lại rằng, các Luật Sĩ luôn luôn tìm kiếm một cơ hội để quấy phá sứ điệp của Chúa Giê-su, thậm chí họ còn đòi Ngài phải thực hiện một dấu lạ trên trời. Chúa Giê-su đã luôn luôn phải tự biện minh cho những điều mà Ngài đã nói và đã làm.

“Đó là lịch sử của Đức Tin bị trắc trở, lịch sử của những con tim bị đóng kín. Đó là những con tim không để cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đến gần mình, những con tim ấy đã quên mất ý nghĩa của từ ´tha thứ`, không còn biết nó có nghĩa là gì. Vì đơn giản là chúng không còn cảm thấy mình là những tội nhân, nhưng luôn nghĩ mình là những quan tòa trên người khác. Điều đó đã diễn ra trong nhiều thế kỷ. Chúa Giê-su đã tìm ra được những lời đơn giản để chấm dứt luôn cuộc nói chuyện với những kẻ giả hình này: ´Ai không thuận với Ta là chống lại Ta.`”

Hoặc là thế này, hoặc là thế kia – theo Đức Thánh Cha, chỉ có một lối để thoát ra khỏi thế tiến thoái lưỡng nan ấy. “Hãy đi vào Tòa Giải Tội với tư cách là những tội nhân!” Chỉ có những ai cảm thấy mình là kẻ có tội, người ấy mới mở con tim mình ra cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, và mới bắt đầu tin vào Ngài.

“Nếu bạn không cảm thấy mình là người có tội thì bạn sẽ bắt đầu tồi đi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để cho con tim của chúng ta không bị hóa đá, nhưng luôn luôn mở ra cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và Đức Tin. Và nếu chúng ta đã chối bỏ Đức Tin, chúng ta hãy đặt niềm hy vọng vào ân sủng để cầu xin ơn tha thứ!”

Theo de.rv 03.03.2016 cz

Lm Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.