Cuộc ngắm Đàng Thánh Giá tại Colosseum: Những chi tiết đầu tiên

0

Cuộc ngắm Đàng Thánh Giá tại Colosseum

Những chi tiết đầu tiên

4

Những chi tiết đầu tiên của các bản văn được dùng cho cuộc Ngắm Đàng Thánh Giá tại Colosseum đã được công bố vào hôm thứ Hai vừa qua tại Vatican. Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti của Perugia là người đã soạn thảo các bản văn đó, và chúng sẽ được sử dụng để cầu nguyện trong cuộc Ngắm Đàng Thánh Giá truyền thống vào chiều thứ Sáu Tuần Thánh tại trung tâm thành phố Rô-ma, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô.

“Thiên Chúa là Đấng Thương Xót” chính là đầu đề của các bài suy niệm nói trên. Những bài suy niệm dành cho 14 chặng Thánh Giá sẽ nhắc tới việc sát hại người Do-thái trong thế chiến thứ hai, cũng như sẽ nhắc tới những nỗi khổ đau của nhiều gia đình ngày nay. Nhiều người trong thời đại hôm nay cũng đang hành xử giống hệt như Phi-la-tô ngày xưa: Họ không có khả năng nhận ra Chúa Ki-tô trong khuôn mặt của những người lạ, của những người ngoại quốc và của những người tị nạn.

Khi suy niệm về chặng đàng Thánh Giá thứ 9 – Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ ba dưới cây Thập Giá –, Đức Hồng Y của Perugia muốn sử dụng cơ hội này để nhắc tới những khó khăn của các gia đình đổ vỡ, của những người thất nghiệp, và của những người trẻ không có được cơ hội trên con đường tìm kiếm công ăn việc làm.

Ở chặng thứ 10, nơi Chúa Giê-su bị lột sạch quần áo, bản văn sẽ đề cập tới thảm cảnh của những em bé bị lạm dụng dưới mọi hình thức.

Theo de.rv 21.03.2016 sk

Chuyển ngữ: Joseph Trần

Comments are closed.