Nhớ di ngôn thầy Giêsu

0

Bóng Thầy khuất nẻo gian trần
Vì con hèn nhát thoát thân, bỏ Thầy!
Đêm khuya con lặng ngồi đây
Bồi hồi con nhớ đến Thầy, Thầy ơi!
Thương con, Thầy chẳng trách lời
Bảo rằng con chỉ lầm thôi ấy mà (1)
Cả đời tội ác gian tà
Chỉ xin một tiếng, Thầy tha thứ liền (2)
Thầy thương dặn Mẹ, dặn con
Yêu thương chăm sóc ân cần sớm hôm (3)
Rồi Thầy cảm thấy cô đơn
Rằng: “Sao Cha bỏ rơi con thế này?” (4)
Miệng Thầy khô bởi đắng cay
Thầy kêu “Tôi khát” (5), chẳng ai động lòng
Thế là mọi sự đã xong (6)
Thầy phó linh hồn trọn vẹn cho Cha (7)
Thầy ơi, thương xót thứ tha
Vì con hèn nhát chạy xa, bỏ Thầy
Muộn màng hối hận giờ đây
Nhưng con tin khối tình Thầy vẹn nguyên
Giờ đây Thầy lặng nằm im
Nghĩa là Thầy thứ tha con thật rồi
Từ nay cho đến suốt đời
Xin cho con sống trọn lời thề xưa

TRẦM THIÊN THU

(1) Lc 23:24. (2) Lc 23:43. (3) Ga 19:26. (4) Mt 27:46. (5) Ga 19:28. (6) Ga 19:30. (7) Lc 23:46.

Comments are closed.