Tài liệu hướng dẫn nghi thức Tuần Thánh – Giáo Phận Xuân Lộc

0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

NGHI THỨC TUẦN THÁNH 

7

Ban phụng vụ Giáo phận xin gửi đến Quí Cha, Quí tu sĩ nam nữ, các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu và mọi thành phần dân Chúa, tài liệu hướng dẫn nghi thức Tuần Thánh để mọi người tùy nghi sử dụng. 

Xin nhấn vào đây để tải file tài liệu nghi thức Tuần Thánh

Xin nhấn vào đây để tải file tài liệu đàng Thánh Giá

Nguồn: giaophanxuanloc.net

Comments are closed.