Thơ: Ở Lại cùng con

0

12

Ở lại cùng con Chúa ơi,
Vì con cần Chúa khi trời hừng đông.

Ở lại cùng Chúa con mong,
Con mong đợi Chúa thật lòng Chúa ơi!

Ở lại cùng con lúc trời,
Hoàng hôn buông xuống ngày đời của con.

Ở lại cùng con mãi luôn,
Cho con no thoả suối nguồi tình yêu.

Ở lại cùng con mỗi chiều,
Ngày đời trăn trở với nhiều lắng lo.

Ở lại cùng con từng giờ,
Để con bày tỏ ước mơ cuộc đời.

Để con thấy Chúa mỉm cười,
Để con yêu Chúa suốt đời của con.

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến.

Comments are closed.