Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về gia đình sẽ được công bố vào tháng Tư

0

Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới

về gia đình sẽ được công bố vào tháng Tư

Cứ sự thường, Tông Huấn của Đức Thánh Cha sau Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về đời sống hôn nhân và gia đình, sẽ được công bố vào “nửa đầu tháng Tư”. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, đã nói với các ký giả như thế tại Rô-ma vào sáng thứ Năm vừa qua.

Vào hồi giữa tháng Hai vừa rồi, trên chuyến bay từ Mê-xi-cô trở về Rô-ma, đích thân Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố rằng, Ngài muốn ký văn kiện nêu trên vào ngày 19 tháng 03 tới đây.

Tuy nhiên, thời gian từ lúc văn kiện được ký cho tới lúc được công bố, chính là thời gian để văn kiện được phiên dịch sang các ngôn ngữ khác nhau – Cha Lonbardi cho biết.

Theo kna 17.03.2016 ord

Chuyển ngữ: Minh Tâm

Comments are closed.