Đức Thánh Cha nói với Ủy Ban Hồng Y về việc bổ nhiệm các Giám Mục

0

Đức Thánh Cha nói với Ủy Ban Hồng Y

về việc bổ nhiệm các Giám Mục

38

Liệu Tòa Thánh Vatican có nên thay đổi một điều chi đó trong cách thức tuyển chọn và bổ nhiệm các Giám mục hay không ? Chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã trao đổi với các Đức Hồng Y về đề tài này trong ba ngày họp vừa qua của Ủy Ban Hồng Y. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican, đã công bố như thế vào hôm thứ Từ vừa qua tại Vatican. Sau khi kết thúc phiên họp lần thứ 14 của Ủy Ban Hồng Y, được gọi là C9, Cha Lombardi đã công bố một vài chi tiết liên quan đến phiên họp này như sau:

“Các Ngài biết tất cả những gì Đức Thánh Cha nói về các Giám Mục và nói với các Giám Mục” – Vị phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết.

Hãng thông tấn Italia công bố rằng: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô muốn “có những tiêu chuẩn mới cho việc tuyển chọn các Giám Mục”.

Trong phiên họp của Ủy Ban Hồng Y vừa rồi, chỉ có Đức Hồng Y Oswald Gracias vắng mặt vì lý do sức khỏe. Theo thông báo của Cha Lombardi, bức Tông Hiến mới – tức bộ luật căn bản của Tòa Thánh – mà nó sẽ được công bố trong tương lai, sẽ đề cập tới vị thế của nhiều Thánh Bộ cũng như của các Ủy Ban và các Hội Đồng.

Cũng theo Cha Lombardi, một số cơ quan của Tòa Thánh sẽ được sáp nhập lại thành hai cơ quan mới, cụ thể là: Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân và Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình sẽ được sáp nhập lại thành một, gọi là Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, Gia Đình, và Đời Sống; còn Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, và Hội Đồng Tòa Thánh về Di Dân sẽ được sáp nhập thành một Hội Đồng, gọi là Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý, Hòa Bình và Di Dân.

Và Cha Lombardi còn cho biết rằng, những gì liên quan tới bản văn thì đã xong. Giờ đây, quyết định cuối cùng về việc đó hoàn toàn nằm ở nơi Đức Thánh Cha.

Vào đầu tháng 06, giữa tháng 09 và giữa tháng 12, Ủy Ban Hồng Y C9 lại tiếp tục họp tại Vatican.

Theo de.rv 13.04.2016 sk

Chuyển ngữ: Joseph Trần

Comments are closed.