Đức Thánh Cha sẽ cử hành 6 Đại Lễ trong tháng Tư và tháng Năm

0

Đức Thánh Cha sẽ cử hành 6 Đại Lễ

trong tháng Tư và tháng Năm

15

Theo lịch Phụng Vụ mà Tòa Thánh vừa công bố, trong hai tháng: tháng Tư và tháng Năm, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ cử hành sáu Đại Lễ. Vào Chúa Nhật ngày 17 tháng 04, tức CN 4 PS, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô để phong chức Linh Mục cho một số Phó Tế. Đúng một tuần sau đó, tức Chúa Nhật 5 PS (ngày 24 tháng 04), Đức Thánh Cha sẽ đón tiếp các bạn trẻ đến từ khắp thế giới và tập hợp lại tại quảng trường Thánh Phê-rô. Cùng với họ, Ngài sẽ cử hành một Thánh Lễ “Năm Hồng Ân Giới Trẻ” trong khuôn khổ của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Và Thánh Lễ này cũng sẽ được cử hành ngay tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Chiều thứ Năm ngày mồng 05 tháng 05, vào lúc 18g00, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một đêm canh thức đặc biệt để cầu nguyện cho những người cần được an ủi. Trong lịch Phụng Vụ được Tòa Thánh Công Bố, buổi canh thức cầu nguyện này được gọi là “Đêm canh thức cầu nguyện để lau khô những giọt lệ”.

Vào ngày 15 tháng 05, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Đại Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô để mừng kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Thứ Năm ngày 26 tháng 05, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Đại Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa. Thánh Lễ này sẽ được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gio-an La-tê-ra-nô, tức Nhà Thờ Chánh Tòa của Tổng Giáo Phận Rô-ma. Sau Thánh Lễ này, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc Cung Nghinh Thánh Thể từ Vương Cung Thánh Đường Thánh Gio-an La-tê-ra-nô tới Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Kết thúc cuộc Cung Nghinh này, Đức Thánh Cha sẽ đích thân ban Phép Lành Thánh Thể.

Sau cùng, Chúa Nhật ngày 29 tháng 05, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Thánh Lễ với các Phó Tế. Đây là buổi Phụng Vụ mở rộng trong khuôn khổ của Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Theo de.rv 05.04.2016 gs

Chuyển ngữ: Minh An

Comments are closed.