Thơ: Sống thân mật với Chúa

0

36

(Ga.21,1-14)

Tin Mừng Chúa đã Phục Sinh,
Dạy con cần có tâm tình thiết tha.
Kinh nghiệm cuộc gặp gỡ Cha,
Thì con có thể nhận ra Cha liền.
Phêrô nói với bạn hiền:
“Tôi đi đánh cá chèo thuyền ra khơi!”
Các bạn đồng thanh đáp lời:
“Chúng tôi đi với!”-“Xin mời cùng đi!”
Cả đêm không bắt được gì!
Chúa liền hiện đến!“Có gì ăn không?”
Các ông đáp lại:”Thưa không!”
Chúa bảo thả lưới bên hông phải thuyền.
Các ông vâng lệnh Chúa truyền!
Kéo lên không nổi lưới tuyền cá to!
Ngồi đếm mẻ cá Chúa cho!(153 con)
Đúng thật có Chúa chẳng lo lắng gì!
Bạn ơi nên nhớ một khi:
Thân mật với Chúa tức thì nhận ra!
Thứ đến chung sống hợp hoà!
Thành công mỹ mãn khiến Cha hài lòng.

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.