Vatican: Xem xét việc Giáo dân giảng Lễ

0

Vatican: Xem xét việc Giáo dân giảng Lễ

Nhật báo L`Osservatore Romano của Tòa Thánh Vatican đã quay trở lại với đề tài được gọi là Bài Giảng do Giáo dân thực hiện. Vào hồi tháng Ba vừa qua, phụ trang về phụ nữ của nhật báo nêu trên đã phát hành một số bài báo liên quan đến vấn đề vừa nêu, và đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Một trong những tác giả của các bài báo này, Cha Enzo Bianchi – Thần Học gia người Ý và là sáng lập viêc của Cộng Đoàn Đại Kết Comunita di Bose -, đã viết rằng, những bài báo trên không có chủ tâm chống lại quy luật hiện hành. Đúng hơn, người ta đã dám đặt ra vấn đề, liệu những nghiên cứu Thần Học và những quy định của Giáo hội sẽ có thể dẫn tới những lập trường mà chúng cho phép trao phó việc giảng Lễ cho các giáo dân trong những hoàn cảnh xác định hay không?

Như là những điều kiện tiên quyết, trong bài báo mới đây nhất của mình, Cha Bianchi đã lập lại điều mà Ngài đã từng viết trong tháng Ba vừa rồi: Đào tạo và đoàn sủng của những ứng cử viên nam nữ có triển vọng, và sự cho phép của Giám Mục.

“Căn bản mà nói thì người ta đề nghị đưa vào trật tự những gì mà trong thời đại hôm nay đôi khi nó diễn ra trong hình thức không rõ ràng”, ngay cả khi không làm xáo trộn trật tự của Giáo hội lâu hơn nữa – Cha Bianchi giải thích.

Trong Giáo hội Công Giáo, việc giảng trong các Thánh Lễ được dành riêng cho những người có chức thánh. Tuy nhiên, trong những buổi cử hành Phụng Vụ khác, thì xưa nay các Giáo dân nam nữ vẫn được phép giảng.

Theo or 21.04.2016 gs

Chuyển ngữ: Joseph Trần

Comments are closed.