Thơ: Chúc mừng…Lễ Chúa Thánh Thần

0

79

Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần
Chúc mừng Quý Chị hưởng nguồn bình an.
Bảy ơn Chúa đổ tuôn tràn
Như dòng thác đổ chứa chan ân tình.
Nguyện cầu xin Chúa Thánh Linh
Ban cho Quý Chị phúc vinh bên Ngài.
Dẫu cho trần thế bi ai
Ngài luôn nâng đỡ an bài chở che.

Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.