Suy niệm với Mẹ, ngày 30.6.2016

0

Thứ Năm, ngày 30.6.2016 – Tuần XIII TN

Mt 9, 1-8

“Này con, cứ an tâm, con đã được tha tội rồi” (Mt 9,2b)

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn dạy cho chúng ta biết rằng tình yêu thương nhau rất cần thiết, giống như chiếc cầu giúp chúng ta đến được với Chúa như anh bại liệt trong bài Tin Mừng. Anh không thể tự mình đến với Chúa Giêsu, nhưng anh được những người xung quanh giúp anh, khiêng anh đến với Chúa Giêsu và anh đã được chữa lành.

Với Mẹ: Chúa ơi, chúng con cũng bị liệt về thể lý, tâm lý vì bị bức xúc, thất vọng, chán chường, hay liệt về tâm linh do tội lỗi… Vì thế chúng con cần lòng thương xót của Chúa, để được chúc phúc và chữa lành.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin cho chúng con mau mắn chạy tới Chúa để được Ngài xót thương phù trì.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.