Thơ: Madalena thống hối

0

MADALENA THỐNG HỐI
(Lc.7,36-50)

depositphotos_4945904-Mary-magdalene-washes-the-feet

Em tên là Mác-đa-la,
Sống đời tội lỗi thực là đáng khinh,
Như một tài tử minh tinh,
Đỏ xanh ngây ngất buông mình cần chi?
Nhưng nghe tiếng Chúa gọi thì:
Bỏ đàng tội lỗi tiếc gì phù vân!
Khóc ròng, nước mắt rửa chân,
Giêsu chí thánh ân cần cảm thương…
Đập bình dầu quí tỏ tường,
Xức lên chân Chúa mùi hương ngạt ngào.
Giờ đây em biết làm sao?
Thành tâm thống hối, tội nào cũng tha.
Chỉ cần lòng mến bao la,
Trọn tình yêu Chúa thiết tha với Người.
Cho em yêu Chúa, Chúa ơi!
Gần bên Thánh Thể trong nơi thánh đường.
Lòng em chẳng chút vấn vương,
Ngợi ca tình Chúa yêu thương thế trần.
Giêsu lạy Chúa từ nhân,
Em dâng lòng mến hiến thân theo Ngài.
Làm môn đệ Đấng Thiên Sai,
Loan truyền Lời Chúa cho ai tâm thành.

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.

phone-icon