Thơ: Muối và ánh sáng

0

155

Chúa muốn con là muối cho đời
Muối thì phải mặn ướp không hôi
Muốn cho muối mặn cần cầu nguyện
Hương vị muối đây sẽ tuyệt vời.

Nếu không có Chúa thành muối lạt
Muối lạt chỉ nên quẳng ra ngoài
Vô vị nên người ta chà đạp
Để lâu muối lạt cũng tàn phai.

Chúa muốn con chiếu sáng trần gian
Nên đèn con phải để trên bàn
Đừng đem để nó nơi đáy hộp
Ánh sáng không tài nào tỏa lan.

Xin cho con là muối đầy chất mặn
Mặn Tin Mừng, mặn cầu nguyện,niềm tin
Thêm hương vị Tình Chúa chất giữ gìn
Cho muối mãi không bao giờ hết mặn.

Xin cho con là đèn soi thế giới
Đem ánh sáng Tin mừng chiếu mọi nơi
Gieo Tình thương của Chúa đến muôn người
Có như vậy đèn mới mong rực sáng.

Nữ tu Thérèse Mai Thị ngượi

Comments are closed.