Tòa Thánh thành lập một cơ quan mới phụ trách Giáo dân, Gia đình và Đời sống

0

Tòa Thánh thành lập một cơ quan mới
phụ trách Giáo dân, Gia đình và Đời sống

153

Cuộc cải tổ của Tòa Thánh Vatican đã đi được một bước tiến tiếp theo: Như đã được công bố trong Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình hồi tháng 10 năm 2015, vào hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chuẩn y việc thành lập một cơ quan mới tại Tòa Thánh Vatican. Như vậy, kể từ ngày mồng 01 tháng 09 tới đây, cơ quan mới này sẽ có nghĩa vụ bận tâm tới những câu hỏi liên quan tới Giáo dân, Gia đình và đời sống, và đảm nhận các trách vụ của các cơ quan phụ trách Giáo dân, và Gia đình trước kia. Và do đó, kể từ ngày mồng 01 tháng 09 này, các cơ quan vừa kể sẽ được sáp nhập vào trong một cấu trúc mới – công bố báo chí của Tòa Thánh cho biết như thế.

Đồng thời với việc thành lập, Tòa Thánh Vatican cũng đã công bố những quy tắc dành cho cơ quan mới. Những quy tắc này, cũng như chính việc thành lập, chỉ mới được hiểu như là ad experimentum (sự thử nghiệm), và cần phải được thẩm định. Điều mới mẻ ở nơi cơ quan này chính là vị trí đứng thứ hai của ban thư ký: vị trí này có thể được giao cho một Giáo dân, như được diễn tả trong điều 2 của bộ quy tắc rằng, chức phó thư ký nên là một người Giáo dân. Thành viên của cơ quan mới này – một cái gì đó giống như Hội Đồng Quản Trị – sẽ bao gồm cả Giáo dân lẫn Giáo sĩ, cả người đã lập gia đình lẫn người đang sống độc thân.

Cơ quan mới sẽ có nhiệm vụ tổ chức các cuộc gặp gỡ quốc tế, chẳng hạn như Đại Hội Giới Trẻ Quốc Tế. Cơ quan này “nên lưu tâm tới sứ mạng của các Giáo dân trong Giáo hội và thế giới”, nên xử lý các vấn nạn liên quan tới mục vụ gia đình, và đưa ra các sáng kiến trong việc đào tạo nâng cao trong lãnh vực này. Như là vấn đề cuối cùng, bộ quy tắc cũng đã dự trù một mối liên kết trực tiếp tới Tông Hiến của Đức Gio-an Phao-lô II về hôn nhân và gia đình. Những câu hỏi liên quan đến sự sống con người, chẳng hạn như vấn nạn về việc bảo vệ sự sống, sự giúp đỡ các thai phụ và đạo đức sinh học, cũng nằm trong quyền hạn của cơ quan mới được thành lập. Vì thế, Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về sự sống sẽ được liên kết với cơ quan vừa nêu. Viện này nên hỗ trợ cách đặc biệt trong sự nghiên cứu và trong các cuộc thảo luận liên quan đến đề tài sự sống.

Tòa Thánh vẫn chưa công bố việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, chẳng hạn như ai là Tổng Trưởng, ai là thư ký của cơ quan mới thành lập.

Theo de.rv 04.06.2016 ord

Chuyển ngữ: Joseph Trần

Comments are closed.

phone-icon