Ủy ban nghiên cứu về các Nữ Phó Tế: Đó là việc của ngày hôm qua

0

Ủy ban nghiên cứu về các Nữ Phó Tế: Đó là việc của ngày hôm qua

15

Ủy Ban do Đức Thánh Cha thành lập để nghiên cứu về chức Nữ Phó Tế không nên thẩm định về việc có thể cho phép phụ nữ lãnh nhận chức Phó Tế hay không, nhưng nên nghiên cứu xem, liệu các Nữ Phó Tế đã có những sứ mệnh và nhiệm vụ nào trong thời Giáo hội tiên khởi. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giải thích rõ như thế trong cuộc “họp báo trên chuyến bay” của Ngài khi Ngài từ Armenia trở về Rô-ma. Trong cuộc họp báo này, Đức Thánh Cha tỏ ra “bực mình đôi chút với giới truyền thông”, bởi vào hồi tháng 05 vừa qua, giới này đã lái người ta đi theo một vết chân sai lạc bằng những hàng tít trên báo: “Giáo hội mở cửa cho các Nữ Phó Tế”.

Vì từ những năm 1980, chức Nữ Phó Tế trong Giáo Hội sơ khai đã nhận được rất nhiều mối quan tâm của các Thần Học Gia, nên sẽ “không khó để làm sáng tỏ điều đó” – Đức Thánh Cha dự đoán. Trong cuộc nói chuyện với 870 Nữ Bề Trên Dòng Tu vào hồi tháng 05 vừa qua, Ngài đã chấp nhận lời đề nghị thành lập một Ủy Ban để nghiên cứu về vai trò của các Nữ Phó Tế trong thời Giáo hội sơ khai.

Theo Đức Thánh Cha, giờ đây Ủy Ban nghiên cứu nêu trên đang ở trong giai đoạn chuẩn bị. Trên bàn làm việc của Ngài hiện đang có hai bản danh sách với những thành viên có thể, một của Đức Hồng Y Gerhard Luwig Müller, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, và một của Nữ Tu Carmen Sammut, Nữ Chủ Tịch Liên Hiệp Các Nữ Bề Trên Tổng Quyền Quốc Tế.

Đồng thời Đức Thánh Cha cũng cho biết rằng, cách nay một năm rưỡi, Ngài cũng đã muốn thành lập một Ủy Ban với những thành viên là các nữ chuyên viên Thần Học. Tuy nhiên, dự định này vẫn đang tạm bị gác lại vì những cuộc cải tổ trong Giáo Triều. Các Nữ Thần Học gia đó sẽ cộng tác với Ủy Ban Giáo Hoàng về Giáo Dân dưới sự điều hành của Đức Hồng Y Stanislaw Rylko. Tuy nhiên, việc Đức Thánh Cha muốn giao phó những vấn nạn nào cho Ủy Ban của các Nữ Thần Học Gia thì Ngài không tiết lộ. Trong lúc đó, Ngài đã giải thích rõ ràng rằng: “Đối với Cha, chức vụ của phụ nữ không quá quan trọng cho bằng cách suy nghĩ của nữ giới. Người ta sẽ không thể đưa ra được những quyết định tốt và hợp lý nếu không lắng nghe nữ giới.”

Vào hồi tháng 05 vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố trước 870 Nữ Bề Trên Tổng Quyền đến từ khắp thế giới rằng, Ngài sẽ thành lập một Ủy Ban để nghiên cứu về vai trò của các Nữ Phó Tế trong thời Giáo hội sơ khai. Vì thế, Đức Thánh Cha đã tái khơi lên cuộc tranh luận về việc cho phép nữ giới lãnh nhận tác vụ Phó Tế, mà việc cho phép này đã được thực hiện tại một số Giáo hội địa phương từ nhiều thập niên nay.

Theo de.rv 27.06.2016 gs

Chuyển ngữ: J.Ngọc Hà

Comments are closed.