Thơ: Lòng Chúa Xót Thương

0

LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
(Lc 19,41- 44)

Chúa khóc thương Giêrusalem
Bởi không nhận biết Chúa nhân hiền
Sẽ bị quân thù luôn vây bủa
Và sẽ tan tành bình địa luôn.

Xin Chúa thương tình cứu sống con
Bao năm gian khổ quá mỏi mòn
Cũng bị quân thù vây tứ phía
Con không có Chúa cũng chẳng còn.

Chắc Chúa nhiều lần đã khóc than
Bởi con tội lỗi cũng ngập tràn
Sống trong kiếp sống đầy cạm bẫy
Chúa không thương sẽ phải héo tàn.

Chúa đã nhiều lần khóc thương con
Nhưng con chai đá trí chẳng còn
Lao đầu vào chỗ đầy gai góc
Để Chúa một mình phải cô đơn.

Xin hãy quay về dẫn con đi
Dẫu cho tội lỗi có kéo ghì
Có Chúa con không còn sợ hãi
Bởi Ngài thương con chẳng sợ gì.

Chúa đã thương con chẳng bến bờ
Thế mà con lại cứ làm ngơ
Mặc Chúa vẫy gọi con không đáp
Lòng chai dạ đá vẫn thờ ơ.

Xin hãy thương con Chúa chớ buồn
Con nguyền thống hối lệ mưa tuôn
Xin thương nâng đỡ con yếu đuối
Để mãi đời con được thỏa lòng.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

88

Comments are closed.