Cuộc Phong Thánh cho hai Thị Nhân Fatima đang tới gần

0

Cuộc Phong Thánh cho hai Thị Nhân Fatima đang tới gần

103

Vụ án tôn phong Hiển Thánh cho hai trong số ba Thị Nhân của Fatima đang tới gần: Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, đã xác nhận như vậy. Theo Ngài, vụ án Phong Thánh cho hai anh chị em Francisco và Jancinta Marto đang “tiến triển” , và cũng đã có “một phép lạ rất tốt” rồi.

Theo công bố của Website “Faro di Roma”, phép lạ liên quan tới hai thị nhân của Fatima mà Đức Hồng Y Amato nói tới chính là phép lạ chữa lành cho một em bé người Ý.

Dù khẳng định vụ án Phong Thánh nêu trên đang tiến về phía trước, nhưng vị Tổng Trưởng của Thánh Bộ Phong Thánh cũng giải thích rằng, Ngài chưa thể nêu ra thời điểm cụ thể cho ngày Lễ tôn phong Hiển Thánh này. Đích thân Đức Thánh Cha sẽ quyết định về chuyện đó.

Vào ngày 13 tháng 05 tới đây, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tới thăm Fatima để mừng kỷ niệm chẵn 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại vùng đất này của Bồ-đào-nha. Từ ngày 13 tháng 05 tới ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần với ba em nhỏ tại đó. Đó là ba em bé chăn cừu tên là Francisco, Jacinta Marto và Lucia dos Santos. Francisco và Jacinta Marto đã sớm qua đời. Cả hai em này đều đã được Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn phong lên bậc Chân Phúc trong Năm Thánh 2000. Còn chị Lucia dos Santos thì gia nhập Dòng Kín Carmel. Chị sống tới tuổi 98 và đã qua đời vào năm 2005. Việc tôn phong Chân Phúc cho Chị Lucia dos Santos cũng đang tiến tới gần.

Theo apic 11.03.2017 sk

Lm. Đa-minh Thiệu 

Comments are closed.

phone-icon