Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Giáo Triều đã kết thúc tuần Tĩnh Tâm

0

Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Giáo Triều
đã kết thúc tuần Tĩnh Tâm

101

Vào trưa thứ Sáu vừa qua, sau những ngày Tĩnh Tâm tại Ariccia nhân dịp Mùa Chay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô và các vị đứng đầu Giáo Triều Rô-ma đã trở về lại Vatican. Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican đã công bố như thế ngay sau khi Đức Thánh Cha về tới nơi.

Xin đặc biệt cám ơn Cha vì Cha đã chứng tỏ cho thấy như Cha là, chứ không phải là một tấm ảnh nhỏ của một vị Thánh” – Đức Thánh Cha đã nói với Cha Giulio Michelini – Linh mục Dòng Phan-xi-cô và là người giảng phòng cho Giáo Triều năm nay – những lời như thế sau khi hoàn tất tuần Tĩnh Tâm và trước khi Ngài trở về lại Vatican. Cha đã chứng tỏ với toàn bộ hành trang cuộc sống của mình – Đức Thánh Cha nói. “Xin cám ơn Cha vì Cha đã là người ´bình thường`”.

Đó là một “núi những điều” mà chúng được suy niệm, nhưng như Thánh Ignatio dậy, người ta nên lưu lại tại nơi mà người ta tìm thấy một điều gì đó, chứ đừng bỏ đi ngay. “Chắc chắn mỗi người trong chúng tôi đều đã tìm thấy cho mình một điều gì đó trong tất cả những điều ấy” – Đức Thánh Cha bày tỏ.

Những năm trước đây, mỗi khi kết thúc tuần Tĩnh Tâm, Đức Thánh Cha luôn chủ sự Thánh Lễ bế mạc. Tuy nhiên, trong năm nay Đức Thánh Cha đã làm khác, Ngài không chủ tế, nhưng chỉ đồng tế mà thôi. Sau Thánh Lễ bế mạc, Ngài đã quyên góp được 100.000 Euro cho cư dân thành phố Aleppo của Syria. Phần lớn số tiền nêu trên đều do các nhân viên trong Giáo Triều quyên tặng. Theo công bố của Tòa Thánh thì số tiền này sẽ được trao cho quỹ từ thiện của Tòa Thánh và Quỹ Kustodie của Đất Thánh, tức Dòng Phan-xi-cô tại Trung Đông, để được phân phối.

Về tới Vatican, Đức Thánh Cha lại lập tức lên đường để đi đến văn phòng của Giáo phận Rô-ma và gặp gỡ các Linh mục tại đó. Đây là một cuộc gặp gỡ riêng tư như vẫn diễn ra trong sinh hoạt bình thường của một Giáo phận – văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết.

Theo de.rv 10.03.2017 ord

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.