Cử hành Phụng vụ Thứ Bảy Tuần Thánh tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp – Năm 2017 ( Trang 3 )

0

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Vào lúc 16g30 chiều, trong bầu khí trầm lắng và thánh thiêng, Hội dòng long trong cử hành nghi thức Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh với phần tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa do Lm Phaolô Nguyễn Phi Cường OP, chủ sự.

Video Bài hát Thương Khó theo Thánh Gioan

Sau đó, vào lúc 19g00 toàn thể các chị em trong Hội dòng cùng nhau sám hối qua việc suy niệm 14 mầu nhiệm thương khó của Chúa. Nghi thức đi Đàng Thánh Giá long trọng với phần mở đầu được cử hành tại Nguyện Đường của Hôi dòng, sau đó cùng với Thánh Giá Chúa, cộng đoàn di chuyển vòng quanh khu vực bên ngoài Nguyện Đường. Mỗi chặng Đường Thánh Giá là mỗi chặng đường của tình yêu. Một tình yêu đến cùng, Tình yêu tín trung và tự hiến. Tình yêu ấy thúc giục mỗi chị em đáp trả bằng việc sám hối về tình yêu của mình đối với Thiên Chúa Đấng đã chọn gọi chị em trong ơn gọi Đa Minh, chị em cũng sám hối về lòng trung thành, về sự hiến thân, quên mình phục vụ và hy sinh đến cùng như Chúa. 

Video Suy niệm Đàng Thánh Giá 

Nghi thức đi Đàng Thánh Giá kết thúc vào lúc 21 giờ đêm cùng ngày.

Xin nhấn vào đây để xem hình cử hành phụng vụ Thứ 6 Tuần Thánh

Ban Truyền Thông
( Còn tiếp trang 3 )

1 2 3

Comments are closed.