Cử hành Phụng vụ Thứ Bảy Tuần Thánh tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp – Năm 2017 ( Trang 3 )

0

CỬ HÀNH TAM NHẬT VƯỢT QUA
TẠI HỘI DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP NĂM 2017

Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp bước vào Tam Nhật Vượt Qua cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ trong các ngày thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Vào lúc 17g00 chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 13 tháng 4 năm 2017, tại Nguyện Đường của Hội dòng đã diễn ra Thánh lễ Tiệc Ly long trọng và sốt sắng do Linh mục Phaolô Nguyễn Phi Cường OP, chủ sự. 

Dâng Thánh Lễ Tiệc Ly chiều nay, tất cả chị em hiện diện cùng hiệp chung tâm tình với Cha chủ tế xin Chúa ban cho mỗi người được hiểu thấu, cảm sâu tình thương cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đồng thời xin Chúa ban ơn biến đổi, thúc đẩy mỗi người biết thể hiện tình thương của Chúa cho anh em mình qua cuộc sống: Bác ái, vị tha, khiêm nhu và phục vụ…

Sau phần hiệp lễ, Cha chủ tế tiếp tục phần thứ hai với nghi thức cung nghinh Mình Máu Thánh Chúa tiến về Bàn Thờ phụ. 

Video rước Mình Máu Thánh Chúa qua Bàn Thờ phụ

Sau đó đoàn lễ nghi thinh lặng trở về phòng thánh nhường lại không gian tĩnh mịch, trầm lắng và thánh thiêng cho các giờ Chầu luân phiên của chị em trong Hội dòng.

Chị em tham dự giờ chầu chung của Hội dòng. Kế đến các em Thỉnh Sinh, Tập Sinh, các chị Khấn, các chị Nhà An Dưỡng và Hội Đồng Hội Dòng từng đơn vị thay nhau ngồi lặng bên Chúa cho đến 12 giờ đêm.

Xin nhấn vào đây để xem hình cử hành phụng vụ Thứ 5 Tuần Thánh

Ban Truyền Thông

( Còn tiếp trang 2 )

1 2 3

Comments are closed.