Cử hành Phụng vụ Thứ Bảy Tuần Thánh tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp – Năm 2017 ( Trang 3 )

0

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Khởi đầu ngày thứ Bảy Tuần Thánh, Hội dòng cùng với Đức Mẹ Maria chiêm ngắm Thập giá Chúa qua việc cử hành ngắm Bảy sự Thương khó Đức Mẹ.

Đêm đến khi cảnh vật đang dần chìm vào màn sương khuya, cùng với cha chủ tế Phaolô Nguyễn Phi Cường OP, Hội dòng cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua – đỉnh cao của Tam Nhật Thánh. Với ý nghĩa nhờ việc lắng nghe Lời Chúa, đón nhận Tin Mừng Phục Sinh trong Thánh Lễ đã đem lại Sự Sống, Chân lý và Tình yêu cho tất cả mọi người. 

Xin Chúa ban cho chúng ta được tràn đầy ân sủng, hầu tiến bước trong đời sống đức tin với niềm hăng say mới, một cuộc đời thấm đậm lòng thương xót của Chúa và nhiệt thành loan báo Đức Kitô Phục Sinh cho mọi người. 

Xin nhấn vào đây để xem hình cử hành phụng vụ Thứ 7 Tuần Thánh

Ban truyền thông

1 2 3

Comments are closed.