Thơ: Giọt Lệ Tháng Tư

0

174

Tháng Tư có giọt lệ sầu
Khóc cha, khóc mẹ, khóc nhau, khóc mình
Khóc đời những bước chông chênh
Vui-buồn-sướng-khổ bồng bềnh trần gian
Cuộc đời bao nỗi hàm oan
Tháng Tư nắng quái cháy lan những gì?
Lá buồn vẫn rụng gần, xa
Môi cười thiếu, mắt lệ sa sớm chiều
Nhân gian một chuyến khổ đau
Khóc riêng dân Việt lao đao tháng ngày

Tháng Tư có dấu Mùa Chay
Khóc vì tội lỗi đọa đày nhân gian (*)
Đời thường có thể chịu oan
Nhưng linh hồn chẳng có phần oan đâu
Vì con, Chúa chịu khổ đau
Xin thương tha tội ngập đầu đời con
Con mong sống thánh thiện hơn
Để đền tội lỗi ngập tràn sớm khuya
Thập hình xin cố vác đi
Giúp con lên đỉnh Can-vê với Thầy

TRẦM THIÊN THU
Sáng Saigon, 2-4-2017

(*) Lc 23:28 – “Đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu”.

Comments are closed.