Lịch làm việc của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong tuần X TN

0

Lịch làm việc của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong tuần X thường niên

69

Từ thứ Hai tới thứ Tư, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tham dự các buổi thảo luận của Ủy Ban 9 Hồng Y về việc cải tổ Giáo Triều.

Sáng thứ Tư ngày 14 tháng 06, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Thứ Năm ngày 15 tháng 06, Đại Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô sẽ được cử hành Tại Tòa Thánh Vatican. Còn tại nước Ý, ngày Đại Lễ này sẽ được cử hành vào ngày Chúa Nhật tới, tức ngày 18 tháng 06.

Thứ Bảy ngày 17 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón nữ thủ tướng Angela Merkel của liên bang Đức trong một cuộc hội kiến riêng.

Chúa Nhật XI TN, ngày 18 tháng 06, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ lại chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Vào chiều Chúa Nhật cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Đại Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gio-an Lateran. Sau Đại Lễ này, Ngài sẽ tiếp tục chủ tọa cuộc Cung Nghinh Thánh Thể. Cuộc Cung Nghinh vừa nêu sẽ bắt đầu từ Vương Cung Thánh Đường Thánh Gio-an Lateran và sẽ kết thúc tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả.

Theo de.rv 09.06.2017 pr

Chuyển ngữ: Minh An

Comments are closed.