Phát hiện bài giảng của Thánh Bonaventura

0

Phát hiện bài giảng
của Thánh Bonaventura

186

Một nhà nghiên cứu đã khám phá ra bản văn gốc của một bài giảng do Thánh Bonaventura biên soạn, mà bản văn này đã bị thất lạc ngay sau khi được Thánh Nhân sử dụng. Nhật báo Osservatore Romano của Tòa Thánh Vatican đã công bố như thế trong số phát hành vào sáng thứ Tư (18.10.2017) vừa qua. Người khám phá ra bản văn này là ông Aleksander Horowski. Ông sẽ công bố bản văn nêu trên trong số phát hành sắp tới của tạp chí Collectanea Franciscana.

Văn bản bài giảng đang được nói tới đây đã được Thánh Bonaventura soạn thảo, có lẽ vào năm cuối đời của Ngài. Bài giảng này giải thích về một đoạn thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Galata, và liên hệ đến một sự kiện trong đời Thánh Phan-xi-cô Assisi, mà theo nhật báo Osservatore Romano, “cho tới nay, chưa ai biết về sự kiện đó trong cuộc đời của Ngài”.

Thánh Bonaventura (1221-1274) là một Tu Sĩ Dòng Phan-xi-cô người Ý, và là một nhà Thần Học nổi bật. Ngài đã dậy học một thời tại Đại Học Sorbonne của Paris, Pháp Quốc. Ngài có tình bạn rất thân thiết với Thánh Thomas Aquina của Dòng Đa-minh, và thường được gọi với tước hiệu là “Doctor Seraphicus”. Ngoài ra, Ngài còn là Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Phan-xi-cô, là Hồng Y và là tác giả của bộ hạnh tích về Thánh Phan-xi-cô Assisi, tức bộ “Legenda Maior”. Thánh Bonaventura qua đời vào ngày 15 tháng 07 năm 1274 lúc Ngài đang điều hành Công Đồng Lyon II. Tại Công Đồng này, Thánh Nhân đã cố gắng làm cho Giáo hội tại Đông Phương và Tây Phương tái hiệp nhất với nhau.

Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI đã viết Luận Án Tiến Sĩ về Thần Học Lịch Sử của Thánh Bonaventura.

Theo Osservatore Romano 18.10.2017 sk
Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.