Thơ: Nhắc Chiều

0

201

“Chúa lấy sinh khí lại, chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi” [Tv 103(104):29]

Hoàng hôn buông lặng tím chiều
Người về tổ ấm, chim theo về đàn
Nhắc con mau kịp ăn năn
Tìm về với Chúa từ nhân muôn đời
Bao năm cuộc sống nổi trôi
Độc hành một chuyến-khóc-cười trần gian
Ngày mai con sẽ không còn
Trở về cát bụi, xác hồn chia xa
Xác thân thì hóa bụi tro
Hồn chờ phán xét trước Tòa Công Minh
Lạy Thiên Chúa, Đấng uy linh
Xin thương tha thứ tội tình con vương
Lời chiều nhắc nhở bình thường
Thế nhưng ý nghĩa vô cùng, Chúa ơi!
Hồn con phó thác nơi Ngài
Xác xin đền những tội đời của con
Chỉ mong được thấy Thánh Nhan
Xin Ngài nâng đỡ con phần khổ đau (*)

TRẦM THIÊN THU
Chiều 23-10-2017

……………………………………………………

(*) “Lạy Chúa, con sẵn sàng chịu mọi hình phạt, nhưng xin Chúa cho con được hưởng Nhan Thánh Ngài” (Thánh Y-nhã [Íñigo López de Loyola], 1491-1556).

Comments are closed.