Thơ: Xin Tháng Mười

0

207a

Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Cầu thay nguyện giúp cho đời phàm nhân
Chở che, nâng đỡ ngày đêm
Bây giờ và lúc từ trần, Mẹ ơi!
Thời gian thấm thoắt như thoi
Vụt qua tới cuối Tháng Mười còn đâu!
Cuối năm cũng tới, liêu xiêu cuối đời
Trăm năm như một thoáng thôi
Thêm nhiều tội lỗi, tả tơi xác – hồn
Vạch hoàn thiện vẫn chưa gần
Khốn cho con lắm, tội nhân bọt bèo!
Tháng Mười lặng lẽ lao xao
Lá Thu rơi nhẹ mà đau điếng lòng
Cầu xin Đức Mẹ đỡ nâng
Giúp con thoát khỏi tơ vương kiếp người
Mai Côi tròn chuỗi Tháng Mười
Mong khép vòng đời cũng thật tròn vo
Kính mừng Đức Mẹ nhân từ
Cứu giúp bây giờ và lúc lâm chung

TRẦM THIÊN THU
Sáng 24-10-2017

Comments are closed.