Ân sủng của Thiên Chúa kéo dài vĩnh viễn – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 06.11.2017

0

Ân sủng của Thiên Chúa kéo dài vĩnh viễn
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 06.11.2017

3

Ân sủng của Thiên Chúa kéo dài vĩnh viễn, lời kêu gọi của Ngài có hiệu lực trên toàn bộ cuộc sống. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Cả Bài Đọc I, tức thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi Giáo Đoàn Rô-ma, lẫn bài Tin Mừng trong ngày đều nói về Tình Yêu nhân hậu của Thiên Chúa đối với Dân Người. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã ban cho Dân Người ba tặng phẩm, Ngài đã kêu gọi dân ba lần – Đức Thánh Cha giải thích: Thiên Chúa tuyển chọn Dân Người, Ngài trao cho Dân một lời hứa, và ký kết một Giao Ước với Dân. Đối với Áp-ra-ham, điều đó xảy ra hệt như thế, và đối với từng người một trong chúng ta cũng hệt như thế – Đức Thánh Cha diễn giải.

Mỗi người trong chúng ta đều được tuyển chọn, đều được chọn lựa bởi Thiên Chúa. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều là một người mang lời hứa mà Thiên Chúa đã thề hứa: ´Hãy bước đi trong sự hiện diện của Ta, hãy trở nên vô tì vết, và Ta sẽ thực hiện điều đó cho ngươi.` Mỗi người trong chúng ta đều ký kết một Giao Ước với Thiên Chúa. Mỗi người đều có thể làm điều đó, vì ở đây họ được tự do. Đó là một thực tế. Và điều đó cũng nên trở thành một câu hỏi đối với chúng ta: Tôi đã đón nhận tư cách được chọn lựa này như thế nào? Tôi có cảm thấy mình chỉ tình cờ là một Ki-tô hữu hay không? Tôi có sống lời hứa cứu độ trên đường đời của mình không? Tôi trung tín với Giao Ước ra sao? Còn Chúa thì trung tín với Giao Ước thế nào?

Thiên Chúa là Đấng luôn trung tín với chính mình – Đức Thánh Cha quả quyết. Khi tận mắt chứng kiến sự trung tín của Ngài, chúng tã sẽ chỉ còn biết thắc mắc: liệu chúng ta có cảm thấy những điều sau đây hay không: sự trìu mến của Ngài, mối quan tâm của Ngài đối với chúng ta, sự tìm kiếm của Ngài đối với chúng ta khi chúng ta xa cách Ngài. Trong bức thư gửi giáo Đoàn Rô-ma, Thánh Phao-lô đã nói nhiều lần về “sự bất tuân” và về “Lòng Xót Thương” – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Cả hai đều thuộc về nhau – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Nơi đâu có điều này thì cũng sẽ có điều kia – đó là con đường cứu độ của Thiên Chúa:

Có nghĩa là, trên con đường được tuyển chọn theo hướng lời hứa và Giao Ước với Thiên Chúa cũng sẽ có cả những tội lỗi, và sự bất tuân. Nhưng khi tận mắt chứng kiến sự bất tuân này, thì cũng sẽ thấy được Lòng Thương Xót. Điều đó xảy ra giống hệt như một quá trình trưởng thành và phát triển: Lòng Thương Xót luôn có đó, vì Thiên Chúa là Đấng tín trung, Ngài không bao giờ rút lại ân sủng của Ngài! Điều đó thuộc về nhau: ân sủng của Ngài bền vững thiên thu. Tại sao vậy? Thưa, tại vì Ngài luôn luôn nhân hậu khi chứng kiến những yếu nhược và những tội lỗi của chúng ta. Khi Thánh Phao-lô suy tư về điều đó, Ngài đã đi một bước tiếp theo: Ngài không tìm cách cắt nghĩa nó, nhưng Ngài đã cầu nguyện trong sự tôn thờ.”

Ở đây, Đức Thánh Cha đã mời gọi các thính giả hãy đi đến với thái độ tôn thờ và tâm tình ngợi khen trong thinh lặng – khi chứng kiến “mầu nhiệm bất tuân và Lòng Xót Thương mà nó có khả năng giải phóng chúng ta”, và khi chứng kiến “sự tuyệt vời của ân sủng vĩnh viễn này: sự tuyển chọn, lời hứa và Giao Ước”.

Cha bảo đảm rằng, sẽ rất có lợi cho tất cả chúng ta, nếu hôm nay chúng ta nghĩ tới tư cách được tuyển chọn của mình, nghĩ tới lời hứa của Thiên Chúa, và nghĩ tới việc mỗi người trong chúng ta sống Giao Ước này với Thiên Chúa như thế nào: Tôi để cho mình, tự cho phép mình diễn tả điều đó như thế nào, diễn tả Lòng Xót Thương của Thiên Chúa – với tất cả mọi tội lỗi của tôi, với tất cả sự tuân phục của tôi như thế nào? Và cuối cùng là ca cụng – thêm vào đó, nếu tôi ở trong tình trạng như Thánh Phao-lô: ngợi khen Thiên Chúa về những gì Ngài đã ban cho tôi, cho từng người một trong chúng ta. Ca ngợi và tôn thờ, nhưng xin anh chị em đừng bao giờ quên: ân sủng và lời mời gọi của Thiên Chúa có giá trị vĩnh viễn.”

Theo de.rv 06.11.2017 pr

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon