Dẫn Lễ: Ngày nhà giáo VN (Trang 3)

0

Dan le

“Khánh Nhật Truyền giáo ai ơi
Ra đi truyền bá khắp nơi Tin Mừng
Hy sinh cầu nguyện âm thầm
Sống đời gương sáng phương châm rạng ngời.”

Hôm nay, Khánh Nhật Truyền Giáo, ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo của Giáo Hội.

Kính thưa cộng đoàn, truyền giáo là lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ trước khi về trời: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19).

Khi được rửa tội, chúng ta đã lãnh nhận sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Đức Kitô. Đây là một nhiệm vụ đầy gian khó và vinh dự, vì ai cũng được Chúa mời gọi để trở nên tông đồ truyền giáo.

Dâng thánh lễ hôm nay. Mời cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho việc truyền giáo của Hội Thánh, để mỗi ngày có nhiều người tin vào Chúa hơn. Xin Chúa gởi thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành, tích cực dấn thân cho việc truyền giáo.

Xin mời cộng đoàn đứng.

LỜI NGUYỆN CHUNG

LM: cộng đoàn thân mến, cánh đồng truyền giáo vẫn còn bát ngát mênh mông. Thế giới có hơn 5 tỉ người chưa được biết Đức Kitô. Ở Việt Nam, cứ 10 người dân thì mới có 7 người biết Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

  1. “Lúa chính đầy đồng mà thợ gặt thì ít.” Xin Chúa gởi thêm nhiều các tu sĩ nam nữ, những thợ giặt nhiệt thành, để mỗi ngày có nhiều người tin vào Đức Kitô và đón nhận Tin Mừng cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa.
  2. Số Kitô Hữu vẫn là thiểu số tại lục địa Châu Á chúng ta. Xin Chúa soi lòng mở trí các nhà lãnh đạo các quốc gia tại lục địa này, để họ sẵn sàng đón nhận các cộng đồng Kitô Hữu. Chúng con cầu xin Chúa.
  3. Sống bác ái và phục vụ người khác chính là cách giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các thầy cô giáo lý viên, luôn biết sống yêu thương và phục vụ mọi người. Chúng con cầu xin Chúa.
  4. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã đem về cho Chúa nhiều tâm hồn nhờ lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm. Xin Chúa cho tất cả thiếu nhi chúng con, biết hưởng ứng lời kêu gọi truyền giáo của Hội Thánh, là dâng những hy sinh để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Chúng con cầu xin Chúa.

LM: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi mỗi người chúng con lên đường truyền giáo. Xin Chúa biến đổi chúng con trở nên những tay thợ gặt giỏi, được sai đi để đem nhiều tâm hồn về cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

1 2 3

Comments are closed.