Thơ: Chở Xuân

0

Quanh năm tháng ngược ngày xuôi
Chở hoa đi bán cho đời có Xuân
Phận riêng bận với nỗi buồn
Lòng dạ bồn chồn dẫu sắc hoa tươi
Bán hoa chẳng bán niềm vui
Bởi nỗi buồn đời mà Tết vắng Xuân
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Ban cho ngày Tết bớt buồn, thêm vui
Để người chở cả Xuân tươi
Cho nhân gian hưởng hoa đời mãi Xuân

TRẦM THIÊN THU
Xuân Mậu Tuất – 2018

Comments are closed.