Hãy Loại Bỏ Những Cản Trở – Một Sự Xét Mình (Duyệt xét Lương Tâm) cho Mùa Chay

0

Hãy Loại Bỏ Những Cản Trở

Một Sự Xét Mình (Duyệt xét Lương Tâm) cho Mùa Chay

Không có gì khác như Mùa Chay. Trong bốn mươi ngày, những người Công Giáo khắp thế giới tận hiến chính mình để đào sâu hơn mối tương quan của họ với Chúa.

Hãy cố gắng tưởng tượng mục đích và vẻ đẹp của hơn một tỉ người đang tìm kiếm Thiên Chúa, đang xin Người đổi mới cả cá nhân cũng nhưng cộng đoàn đức tin của họ.

Như màu hồng một bức tranh diễn tả, Mùa Chay cũng là một thời gian của sự hoán cải. Điều đó có thể thế nào? Trên hết, khi chúng ta cố gắng đến gần Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra những khu vục trong cuộc sống của chúng ta đang cần đến sự tha thứ. Đây là lý do tại sao Bí tích Hòa Giải là trung tâm của Mùa (Phụng vụ) này. Chúng ta muốn trở nên giống Chúa Giêsu hơn, nhưng chúng ta có những rào cản trên con đường chúng ta đi. Và cách tốt nhất để giải quyết chúng thực hiện việc Xưng tội.

Để giúp bạn chuẩn bị cho bí tích này, chúng tôi trình bày việc xét mình (duyệt xét lương tâm) sau đây. Khi bạn xét mình qua những câu hỏi này, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần chiếu soi ánh sáng của Người vào trong tâm hồn bạn. Hãy để cho Người chỉ cho bạn không chỉ những tội lỗi bạn cần xưng thú nhưng cả những ân sủng mà Người đang ban cho bạn. Hãy xin Người chỉ cho bạn không chỉ những gì bạn đã làm hoặc những gì bạn đã bỏ lỡ không làm. Hãy xin Người chỉ cho bạn người bạn có thể thành khi Người gột rửa bạn và đổ đầy vào bạn sự sống của Người.

Bạn phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của bạn với tất cả tấm lòng (Đn 6,5)

“Lạy Chúa, con đã để tâm vào Chúa nhiều như con phải chưa? Phải chăng con đã lắng nghe những nghi ngờ hoặc những sự sao lãng làm con xa lìa Chúa? Phải chăng con để mình sợ hãi hoặc không tin tưởng để hạn chế tình yêu của con? Lạy Chúa, Chúa là tình yêu hoàn hảo; xin hãy dạy con biết cách yêu Chúa nhiều hơn”.

Hãy tạ ơn trong mọi hoành cảnh (1 Tx 5,18)

“Lạy Chúa, có những phạm vi con có thể phải cám ơn nhiều hơn phải không a? Xin hãy chỉ cho con những lúc con đã dùng năng lực để phàn nàn mà không biết tạ ơn Chúa. Những người xung quanh con có được khích lệ bởi những lời phê bình của con không? Xin hãy chỉ cho con cách chiếu tỏa ánh sáng của Chúa vào trong căn nhà (gia đình) con, nơi con làm việc và nơi những người hàng xóm của con”.

Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh (Pl 2,3)

 “Lạy Chúa Giêsu, con có quan tâm đến chính bản thân con hơn là quan tâm đến những người khác không? Phải chăng có những lúc con không quan tâm gì đến những nhu cầu của những người xung quanh con vì lo cho ích lợi của riêng con? Phải chăng những hành động của con vô tình đã làm thiệt hại cho những mối tương quan? Lạy Chúa, xin hãy dạy con đường lối của Chúa”.

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha tha thứ thế nào?” “Thầy bảo anh em không phải là bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 21-22)

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy chỉ cho con những nơi trong con đang cất giữ sự oán hận, cay đắng hoặc không tha thứ. Phải chăng con đã từ chối chia sẻ lòng thương xót mà con đã lãnh nhận từ Chúa? Lạy Chúa, xin hãy giúp con để trong bước tiếp theo con biết tha thứ cho người khác cho đến khi mọi thứ còn sót lại của sự không tha thứ được quét sạch khỏi trái tim con”.

Đây là ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh: tức là xa lánh gian dâm (1Tx 4,3)

“Lạy Chúa, xin hãy chỉ cho con những cách mà con đã suy nghĩ và hành động không trong sáng. Phải chăng con đã làm nhục nhã ai đó bàng cái nhìn hay bằng suy nghĩ không thích hợp về họ? Con đã có những thói quen hay tính khí xấu” Xin hãy chỉ cho con những kiểu suy nghĩ hoặc hành động đặc biệt dẫn con đi vào con đường xấu xa. Lạy Chúa, con cần ân sủng của Chúa để sống một cuộc sống thánh thiện”.

Thiên Chúa … đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô, … Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô trên cõi trời (Ep 2,4-6)

“Lạy Chúa Giêsu, con muốn tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa với một lương tâm trong sạch. Xin hãy để cho tội lỗi của con được chết với Chúa. Xin hãy hồi phục con đến sự sống mới để con có thể đi vào trong sự hiện diện của Chúa cách sâu sắc hơn. Xin hãy tắm gội con bằng sự phong phú ân sủng và tình yêu vô biên của Chúa”.

 Theo the Word Among us
Personal Spirituality Resources 2018
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon