Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần – Lễ Chúa Ba Ngôi

0

Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần
(Mt 28,19)

Suy niệm: Mt 28,16-20

Thường thì những suy nghĩ của chúng ta về Chúa Ba Ngôi Cực Thánh có khuynh hướng tập trung vào câu hỏi có tính logic: làm thế nào có thể là một Thiên Chúa trong ba Người (ba Nhân Vị)? Chúng ta có thể nghĩ đến sự loại suy của Thánh Patrick về cây lá chụm hoa với ba cái lá của nó để giúp chúng ta hiểu phần nào. Nhưng dĩ nhiên hình ảnh đơn độc này khó có thể giải thích hết được sự phức tạp, chiều sâu và vẻ đẹp của Thiên Chúa của chúng ta.

Đúng là một mầu nhiệm toán học thì phải được giải quyết, còn Ba Ngôi là một mầu nhiệm tinh thần phải được cảm nghiệm. Điều đó phải được Thiên Chúa mạc khải chính Người cho chúng ta và làm cho chúng ta tin vào tình yêu cũng như sự chăm sóc của Người dành cho chúng ta.

Chúa ChaĐang mạc khải chính mình như Cha trên trời của chúng ta, Thiên Chúa chứng tỏ rằng Người không phải là một vị thần xa xôi cách biệt, dễ thay đổi hoặc hay báo thù. Như một người cha, Người muốn được ở gần bạn. Người đã hứa quan tâm và chăm sóc bạn. Người chỉ muốn những điều tốt lành cho bạn. Người còn đi xa hơn nữa là chỉ định bạn làm người thừa kế!

Chúa ConKhi Thiên Chúa đến trần gian, Người không đến trong quyền lực và uy quyền. Đúng hơn, Người “đã vét rỗng chính mình (hủy mình ra không)” và trở nên một người như chúng ta (Pl 2,7). Nhiều người đang mong đợi một Đấng Messiah sẽ dẫn dắt Israel đạt tới một sự chiến tháng về quân sự và sự độc lập về chính trị. Nhưng Chúa Giêsu đã đến như một người anh em và một người bạn. Người đã thiết lập vương quốc của Người, không phải bằng quyền lực, nhưng bằng tình yêu hy hiến chính mình. Sứ điệp lòng thương xót của Chúa có tác dụng làm mềm lòng chúng ta, chứ không làm chúng ta co cụm trong sợ hãi.

Chúa Thánh ThầnThiên Chúa đã không biến mất khi Chúa Giêsu lên trời. Hoàn toàn trái ngược: thậm chí Thiên Chúa trở nên gần với chúng ta hơn. Thiên Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta! Người luôn luôn ở với bạn, luôn sẵn sàng ban tràn đầy tình yêu của Người trên bạn và làm cho bạn nên giống Người hơn. Người luôn luôn ở cùng Giáo Hội, Người đang nuôi dưỡng chúng ta bằng lời và các bí tích. Người luôn luôn hiện diện trong trên trần gian, huấn luyện chúng ta thành một gia đình trong Chúa Kitô.

Đây là mầu nhiệm đích thực của Chúa Ba Ngôi: là Thiên Chúa của chúng ta – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – hằng yêu thương chúng ta cách sâu sắc và hằng đối xử với chúng ta với sự dịu dàng và lòng xót thương lớn lao.

Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, chúng con ca ngợi danh thánh Chúa! Chúa là Chúa của tất cả, chúng con bái quỳ thờ lạy Chúa!

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP

Comments are closed.