Video: Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp cung nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du.

0

VIDEO: HỘI DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
CUNG NGHINH ĐỨC MẸ FATIMA THÁNH DU

Ban truyền thông

Comments are closed.