Thánh Tích

0

THÁNH TÍCH

THÁNH GIÁO HOÀNG CLÊMENTÊ I

Xương của Thánh Giáo Hoàng Clêmentê I được một công ty vệ sinh Enviro Waste phát hiện trong thùng rác năm ngoái, và đã được trao cho nhà thờ Đức Mẹ ở Westminster ngày 19-6-2018. Thánh tích đựng trong hộp đỏ và vàng, có niêm phong bằng sáp.

Không biết trước đó ai đã giữ thánh tích này, có thể thánh tích đã bị lấy cắp.

ĐGH Clêmentê trị vì Giáo Hội từ năm 88 tới năm 99 sau công nguyên. Ngài là một trong các thần học gia và đã biết vài tông đồ trong Nhóm Mười Hai.

TRẦM THIÊN THU (theo CatholicHerald.co.uk)

Comments are closed.