Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? – Suy niệm Chúa Nhật 21 TN, Năm B

0

CHÚA NHẬT 21 TN, NĂM B
Thưa Thầy (bỏ Thầy) thì chúng con biết đến với ai? (Ga 6,68)

Suy niệm: Ga 6,60-69

Chuẩn bị cho người Do Thái biết tự dấn thân với giao ước của họ với Thiên Chúa, Giosua kể lại nhiều cách mà Thiên Chúa đã dùng để giải thoát dân khỏi kẻ thù của họ. Giosua nhắc nhở họ rằng Thiên Chúa đã chọn họ làm dân của Người và ban cho họ Đất Hứa như sự kế thừa của họ. Đổi lại, Thiên Chúa yêu cầu họ tôn vinh và phục vụ một mình Người mà thôi (Gs 24, 1-15).

Hôm nay tại Thánh Lễ, chúng ta sẽ có thêm một cơ hội khác để dấn thân chính mình vào giao ước mới của chúng ta trong Đức Kitô. Kẻ thù của chúng ta có thể không phải là thanh kiếm hay giáo mác của các quốc gia khác. Nhưng giống như tổ tiên của chúng ta trong đức tin, chúng ta phải đối mặt với những trận chiến chống lại sự sợ hãi, kiêu ngạo, sự thiếu hiểu biết và sự tự mãn. Chúng ta có thể không phải chinh phục một mảnh đất, nhưng Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta trở thành nhân chứng tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu và cho dân của Người.

Đây là một sự mời gọi cao cả, do đó, đó là một điều tốt mà Chúa Giêsu đã hứa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu trong trận chiến. Chúng ta được chúc phúc rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sống của chính Người để chúng ta có thể tìm thấy ân sủng hầu yêu thương vô điều kiện và tha thứ bảy mươi lần bảy lần – giống như Người.

Nhiều môn đệ nghe lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu về Bánh Sự Sống đã không thể chấp nhận điều đó. Tại sao họ cần thịt và máu của Chúa Giêsu để có cuộc sống với Thiên Chúa? Họ đã có Luật Môisê. Nhưng Phêrô đã nhìn thấy những sự phản đối này và đã tuyên bố: “Thưa Thầy bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?” (Ga 6,68). Cũng như Thiên Chúa là niềm hy vọng duy nhất của người Do Thái trong việc chinh phục Đất Hứa, Chúa Giêsu là niềm hy vọng duy nhất của Phêrô trong việc sống một cuộc sống thuần khiết, yêu thương và tự do.

Bạn sắp lãnh nhận Chúa Giêsu trong Sự Hiệp Thông (Rước Thánh Thể). Hãy nhìn kỹ vào Bánh Thánh và chén thánh. Bạn đang lãnh nhận được thứ gì đó đã làm cho các tín hữu phải kinh ngạc trong hai nghìn năm qua. Bạn có thể không hiểu được mầu nhiệm vĩ đại này, nhưng bạn vẫn có thể lặp lại những lời của Phêrô “Thưa Thầy bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Lạy Chúa, con biết rằng con yếu đuối, nhưng Chúa thì mạnh mẽ. Xin giúp con bước theo Chúa bất cứ nơi nào Chúa đi”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP

Comments are closed.