Thiên Chúa ở với chúng ta – Lễ Sinh Nhật của Đức Trinh Nữ Maria

0

THIÊN CHÚA Ở VỚI CHÚNG TA
(Mt 1,23)

Suy niệm: Mt 1,1-16, 18-23

Chúng ta gọi Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse là Gia Đình Thánh (Thánh Gia). Chúng ta chiêm ngưỡng các ngài như một kiểu mẫu để mô phỏng trong các gia đình của chúng ta. “Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse sẽ làm gì?” Hôm nay khi chúng ta mừng Lễ kỷ niệm sinh nhật của Mẹ Maria, chúng ta hãy nhìn vào những điều làm cho gia đình của Mẹ trở nên đặc biệt.

Maria được sinh ra từ dòng dõi vua Đavít trong một gia đình Do Thái ngoan đạo. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Maria làm người mang Con của mình bằng cách giữ cho Maria được tự do khỏi tội nguyên tổ. Nhưng lời tuyên bố nổi tiếng của Đức Maria không phải là chứng thư của Mẹ. Đó là sự kiện mà Mẹ thưa xin vâng. Mẹ đã hân hoan đón nhận Con Thiên Chúa vào cung lòng mình. Mẹ đã cho Ngài một ngôi nhà trên thế giới này. Mẹ đã nuôi nấng và dưỡng dục Giêsu (Con Thiên Chúa) cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây là lý do tại sao mọi thế hệ đều gọi Mẹ là người được chúc phúc – đó là lý do tại sao chúng ta mừng lễ Mẹ hôm nay.

Giuse là một người công chính. Giuse đã đính hôn với một người phụ nữ đặc biệt. Thiên thần nói với Giuse trong giấc mơ. Nhưng đó không phải là điều khiến Giuse trở nên đặc biệt, mà chính là việc ngài đã đón nhận Maria và con trẻ chưa sinh vào cuộc đời mình. Mặc dù có tin đồn xung quanh việc mang thai của Maria, Giuse đã xây dựng một gia đình với Maria. Giuse và Maria đã cùng nhau đón Chúa Giêsu vào nhà mình. Giuse đã để cho trẻ Giêsu xác định lại toàn bộ cuộc sống của mình. Và đó là lý do tại sao chúng ta tôn vinh Thánh Giuse là người Đấng bảo trợ của Giáo Hội phổ quát cũng như của “giáo hội tại gia” đó là gia đình.

Gia đình Thánh (Thánh Gia) tiếp tục dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta có thể mô phỏng cuộc sống của chúng ta trên Đức Maria và Thánh Giuse bằng cách mời Chúa Giêsu vào nhà và gia đình của chúng ta cách thường xuyên hơn. Và như chúng ta làm cho gia đình mình, chúng ta cũng hãy mời Chúa Giêsu vào thế giới. Chúng ta không tự thay đổi được chính mình; nhưng chính sự hiện diện của Chúa sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Điều đã bắt đầu với Đức Maria và Giuse thì vẫn luôn đúng: “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23)!

Chúa Giêsu hứa rằng bất cứ ai mời Ngài vào nhà của họ thì họ sẽ nhận được lời mời của Ngài – vào nhà vĩnh cửu của Ngài. Ngài muốn ở bên chúng ta mãi mãi, và vì vậy Ngài mời chúng ta, như Ngài đã mời Đức Maria và Thánh Giuse, là một phần trong kế hoạch vĩnh cửu của Ngài. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta gia nhập vào gia đình thánh thiện của Ngài. Ai lại muốn từ chối lời mời như vậy?

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã mời gọi con tiếp nối (liên kết với) Đức Maria và Thánh Giuse với tư cách là một thành viên trong gia đình của Chúa!

Theo The Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.