Thơ: Bướng yêu

0

BƯỚNG YÊU

Sá gì thân xác bụi tro
Linh hồn bất tử mới là quý hơn
Thế nên chư thánh Việt Nam
Vì tin yêu Chúa, xác thân coi thường
Các ngài vừa bướng vừa ương
Quyết tâm vì Chúa, vững lòng trước sau
Dù cho phải chịu gian lao
Nhục hình đủ kiểu, chẳng nao núng gì
Cầu xin chư thánh nước nhà
Chở che, nâng đỡ cho quê hương mình
Vững tin trong cảnh điêu linh
Thoát qua đêm tối, đón bình minh lên

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam – 2018

Comments are closed.